Κυριακή, 22 Ιανουαρίου 2017

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΠΑΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Τ.Κ ΠΑΛΑΙΟΠΟΛΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΓΓ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

      
Επαναοριοθέτηση των Αρχαιολογικών ζωνών στην Παλαιόπολη  


Την Γενική Γραμματέα Πολιτισμού και Αθλητισμού κα Μαρία Ανδρεαδάκη Βλαζάκη επισκέφθηκε ο επικεφαλής της Ελάσσονος Αντιπολίτευσης Δήμου Άνδρου και Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Καπάκης με τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Παλαιόπολης Δημήτρη Μουστάκα, όπου συζήτησαν το πρόβλημα της καθυστέρησης των αρχαιολογικών ζωνών στην ευρύτερη περιοχή της Παλαιόπολης.

Tο θέμα αυτό, ως γνωστόν, εκκρεμεί ως και σήμερα, παρότι υπάρχει θετική γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (ΚΑΣ), το οποίο, με την προτεινόμενη επαναοριοθέτηση, παρέχει τη δυνατότητα διάνοιξης δρόμου για πρόσβαση τόσο στον αρχαιολογικό χώρο, όσο και στο νεκροταφείο του χωριού. 
                 

Πρόκειται για ένα χρόνιο αίτημα των κατοίκων, το οποίο, σε περίπτωση που ικανοποιηθεί θα ανακουφίσει πάρα πολύ τους κατοίκους, δεδομένου ότι θα μπορούν να πηγαίνουν οδικώς στα κτήματά τους.

Η Γενική Γραμματέας Πολιτισμού και Αθλητισμού άκουσε με προσοχή τα όσα τής τέθηκαν υπόψιν της και διαβεβαίωσε ότι θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν, έτσι ώστε να προωθηθούν το συντομότερο δυνατόν όλες οι σχετικές διαδικασίες που θα δίνουν τέλος για την επαναοριοθέτηση της αρχαιολογικής ζώνης της περιοχής.


Δευτέρα, 9 Ιανουαρίου 2017

Το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Άνδρου
Επιστολή προς τον Πρόεδρο του ΔΣ έστειλε ο  Επικεφαλής της Ελάσσονος Αντιπολίτευσης Δήμου Άνδρου Γιάννης Καπάκης  με την οποία ζητά να του χορηγήσουν άμεσα τα απομαγνητοφωνημένα  πρακτικά της συνεδρίασης του ΔΣ που συνεκλήθη στις 21.12.2016. Ο λόγος είναι ότι η κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2017 εμφανίζει σοβαρές αποκλίσεις σε σχέση με το κείμενο και τα ποσά ανά ΚΑΕ της εισήγησης που τέθηκε υπόψη ηλεκτρονικά πριν την έναρξη της συγκεκριμένης συνεδρίασης.Η επιστολή έχει ως εξής:


Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν

                                                                                                           

   5.01.2017

ΠΡΟΣ
  1. Πρόεδρο Δ.Σ. Άνδρου κ. Ελ. Μπάλλα
  2. Δήμαρχο Άνδρο κ. Θ. Σουσούδη

Κοινοποίηση:
1.  Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
Α. κ. Νίκο Θεοδωρίδη, Ασκούντα Χρέη Γενικού Γραμματέα, Ακτή Μιαούλη 83 και Μπότσαρη 2-8, 185 38 Πειραιάς
Β.Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού Νοτίου Αιγαίου, Τμήμα Διοίκησης Ν. Κυκλάδων, Επτανήσου 35, 84 100 Ερμούπολη, Σύρος
Γ. Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου, Πειραιάς

ΘΕΜΑ: Άμεση χορήγηση απομαγνητοφωνημένων πρακτικών συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Άνδρου της 21.12.2016

Κύριε Πρόεδρε,
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των παρ.8 και 9 του άρθρου 10 του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (βλ. Απόφαση ΥΠ.ΕΣ.Α & Η.Δ. 16852/6.04.2011 – Φ.Ε.Κ. 661/τ.Β΄/20.04.2011), τις ειδικές διατάξεις των άρθρων 61 παρ. 3 και 69 παρ. 3 του Ν. 3852/2010, τις γενικότερες διατάξεις του Ν. 2690/1999 (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και εκείνες των άρθρων 1, 2, 3 και 9 του Π.Δ. 28/2015 «Κώδικας Πρόσβασης σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία» (ΦΕΚ 34/τ.Α΄) αλλά και με την ιδιότητά μου ως Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου, παρακαλώ όπως μου χορηγήσετε άμεσα, και κατά προτίμηση σε ηλεκτρονική μορφή, τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά από την τελευταία συνεδρίαση του Δ.Σ. της 21.12.2016.

Όπως σας έχω ήδη ενημερώσει με ηλεκτρονικό μου μήνυμα στις 28.12.2016 η υπ΄αρ. 260/2016 Απόφαση Δ.Σ. αναφέρει λανθασμένα ότι υπερψήφισα το σχετικό θέμα.
Εκτός αυτού όμως, και η υπ΄αρ. 267/2016 Απόφαση (ΑΔΑ: 6ΗΥΞΩΨΙ-Α6Ε) περί κατάρτισης του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2017 εμφανίζει σοβαρές αποκλίσεις σε σχέση με το κείμενο και τα ποσά ανά ΚΑΕ της εισήγησης που εσείς θέσατε υπόψη μας ηλεκτρονικά πριν την έναρξη της συγκεκριμένης συνεδρίασης και πρέπει να αποσαφηνιστεί το συντομότερο δυνατόν τι φέρατε στο Σώμα να ψηφίσει και τι τελικά ψηφίσαμε προκειμένου να μην προκύψει θέμα εγκυρότητας της εν λόγω Απόφασης κατά τον έλεγχο νομιμότητας αυτής.

Επιπλέον θα πρέπει να διευκρινισθεί για κάθε έργο που εγγράφετε και προτείνετε να χρηματοδοτηθεί από ΣΑΤΑ παλαιοτέρων ετών, που οφείλεται η ύπαρξη αυτού του αδιάθετου υπολοίπου, από πότε χρονολογείται και ποιο το ακριβές ποσό αυτού ανά ΚΑΕ

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου στην οποία κοινοποιείται η παρούσα επιστολή μου, παρακαλείται όπως μεριμνήσει να λάβω το συντομότερο δυνατόν απάντηση εκ μέρους του Δήμου καθόσον έχει παρατηρηθεί ότι η δημοτική αρχή Άνδρου αδιαφορεί προκλητικά εδώ και 1,5 χρόνο να μου παράσχει όσα στοιχεία ζητώ εγγράφως και περαιτέρω διότι η κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου είναι πολύ σοβαρή διαδικασία ενόψει μάλιστα και της σύνταξης του εκκρεμούντος ακόμα Π/Υ έτους 2017.   


Με τιμή,         ΓΙΑΝΝΗΣ Γ. ΚΑΠΑΚΗΣ
Δημοτικός Σύμβουλος Άνδρου
    Επικεφαλής ελάσσονος αντιπολίτευσης

Παρασκευή, 6 Ιανουαρίου 2017

ΤΟ ΠΑΓΟΔΡΟΜΙΟ ΣΟΥΣΟΥΔΗ… ΚΑΙ Η ΡΟΔΑ ΚΑΜΙΝΗ

Θα έχετε ΠΑΓΟΔΡΟΜΙΟ στην πλατεία της Άνδρου και θα είναι σαν να μην έχετε.
(π. Παίσιος)


Τι κοινό να έχουν άραγε το παγοδρόμιο στην πλατεία της χώρας Άνδρου και η Ρόδα στο Σύνταγμα?  Απλά δεν λειτούργησαν ποτέ και τα δύο…..
Ποιος έδωσε την άδεια για να εγκατασταθεί χριστουγεννιάτικα το Παγοδρόμιο στην Άνδρο?  Όχι πάντως το Δημοτικό Συμβούλιο καθώς δεν του ζητήθηκε ποτέ, αν και θα έπρεπε.
Ποιος εξουσιοδότησε τον κ. Σουσούδη να τοποθετηθεί αυτή η ημιτελής κατασκευή στο κεντρικότερο σημείο της Χώρας? Κανείς.
Έγινε καμία δωρεά συγκεκριμένου επιχειρηματία προς τον Δήμο και δεν το γνωρίζουμε??
Θα μας πει κανείς αρμόδιος εάν το παγοδρόμιο-φάντασμα διέθετε πιστοποίηση ασφαλείας και άδεια λειτουργίας από τις εποπτεύουσες Αρχές καθόσον εκεί θα διασκέδαζαν μικρά παιδιά; 


Ποιος θα έδινε και θα πλήρωνε το ρεύμα για τη λειτουργία του?  Μα απ΄ ότι ακούμε, όπως και στη περίπτωση του Λούνα-Παρκ το καλοκαίρι στο Νειμποριό, ο πλούσιος Δήμος της Άνδρου, δηλαδή όλοι εμείς - τα συνήθη υποζύγια - που πληρώνουμε μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ, τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού του Δήμου.
Να περιμένουμε μια ανακοίνωση για το πόσο κόστισε εν τέλει στους Ανδριώτες όλη αυτή η αποτυχημένη χριστουγεννιάτικη πολιτισμική ονείρωξη του κ. Δημάρχου?
Στο Δήμο Αθηναίων υπήρξε τουλάχιστον και μια ηχηρή παραίτηση υψηλόβαθμου αιρετού για την αποτυχία της Ρόδας στο Σύνταγμα. Και η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών διέταξε διενέργεια επείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης.
Στο δικό μας Δήμο ποιος θα έχει την ευθιξία να αναλάβει την ευθύνη; 

Υ.Γ. Μήπως έχει γίνει κάποια μυστική συμφωνία με το Σώρρα και έχουμε λύσει τα προβλήματα μας και δε το ξέρουμε;  Πέμπτη, 5 Ιανουαρίου 2017

Η φάμπρικα ποτέ δεν σταματά, δουλεύει νύκτα μέρα.

Να πούμε και εμείς τα κάλαντα??...

Η φάμπρικα των συνεχιζόμενων νομικών γνωμοδοτήσεων στο Δήμο μας, δεν έχει κόμισσα όπως στον κινηματογράφο αλλά «κόμη». Πρόκειται για περισπούδαστο νομικό πολλαπλών ιδιοτήτων και πολύ καλά αμειβόμενο από το «ματωμένο» χρήμα των φορολογουμένων.
Οκτώ (8) νέες Αποφάσεις της Ο.Ε. αλιεύσαμε πρόσφατα στη Διαύγεια, λίγο πριν το τέλος του 2016 και οι οκτώ αφορούσαν έγκριση απ’ ευθείας αναθέσεων (κάτι διαφορετικό θα μας παραξένευε άλλωστε….!!) του κ. Δημάρχου προς συγκεκριμένο, τον ίδιο πάντα (ούτε αυτό βεβαίως μας εκπλήσσει πλέον…..) νομικό του νησιού μας και όχι μόνον.
 Οι περιπτώσεις είναι συγκεκριμένες: είτε για να γνωμοδοτήσει εάν ο Δήμος μας πρέπει να υποστηρίξει νομικά τους πρώην δημάρχους σε δίκες που αφορούσαν στην άσκηση των καθηκόντων τους, δηλαδή copy paste, είτε για να παραστεί στο δικαστήριο.
Και με ταρίφα, πλούσια, κομμένη και ραμμένη στα μέτρα ενός veritable κόμη της νομικής επιστήμης, δηλ. 80 ευρώ καθαρά την ώρα για ό,τι κάνει.
Επίσης, άλλη μια γνωμοδότηση προς το Δ.Σ., έκτασης λιγότερο από μιάμιση σελίδα Α4 απλοϊκή, για να μην πούμε και καθόλα αόριστη (χωρίς ουδεμία παράθεση σχετικής νομολογίας ή έστω έρευνας τίτλων), για το νομικό καθεστώς του Πύργου Μπίστη - Μουβελά στοίχισε 800 ζεστά ευρώπουλα. Του πήρε 10ώρες Χ 80 ευρώ για τη συντάξει.
Και το αποτέλεσμα….
Ο Πύργος Μπίστης - Μουβελά μάλλον χάθηκε για το Δήμο, χάρις τις συντονισμένες ενέργειες της παρούσας, αλλά και των προηγούμενων Δημοτικών Αρχών, αφού εξέπνευσε από το καλοκαίρι του 2015 η προθεσμία (10 χρόνια) που έθετε η διαθέτης, με αποτέλεσμα ο Πύργος να πηγαίνει στην Καίρειο Βιβλιοθήκη.
 
Είμαστε άτυχοι γιατί δεν κάλεσαν και εμάς να πούμε τα κάλαντα?...

Πάντως ένα είναι βέβαιο ότι κάποιοι από τη διοίκηση Σουσούδη κοπιάζουν πάρα πολύ για να εμπαίζουν τη νοημοσύνη μας.

Και δεν αναφερόμαστε στην ηθική του θέματος για τους συγκεκριμένους αιρετούς που προβαίνουν σ’ αυτές τις προκλητικές και δαπανηρές ενέργειες, η ηθική είναι άλλωστε άγνωστη λέξη στην κλειστή παρέα της δημοτικής αρχής Σουσούδη.
Να θυμίσουμε επίσης, ότι λίγες μέρες πριν, ο Δήμαρχος είχε κάνει απευθείας ανάθεση στην εταιρεία του Αντιδημάρχου Οικονομικών για την αγορά υπολογιστών.
Σκεφτόμαστε τους πολλούς νέους Ανδριώτες επιστήμονες, μεταξύ των οποίων και αρκετοί νομικοί  που δεν έχουν αυτή την προνομιακή μεταχείριση του συγκεκριμένου, πολλαπλώς κρατικοδίαιτου, «κόμη», να πάρουν και αυτοί μια από αυτές τις δύσκολες και πολύπλοκες γνωμοδότησεις, να βγάλουν και αυτοί ένα χαρτζηλίκι.    
   
(Για όποιον θέλει να θαυμάσει τα κατορθώματα του «κόμη» και της παρέας του στη φάμπρικα του Δημαρχείου, ιδού οι σχετικές Αποφάσεις με Α.Δ.Α.: ΩΓΙΓΩΨΙ-8Φ5, 7ΛΨΚΩΨΙ-ΧΦ7, Ω1Ζ8ΩΨΙ-7ΟΡ, 6ΞΕ2ΩΨΙ-Χ7Φ, 7Β02ΩΨΙ-5ΥΛ, Ω796ΩΨΙ-ΧΘΑ, 7ΗΧ7ΩΨΙ-ΡΛΛ, ΩΛΘΖΩΨΙ-Γ1Λ, αθροίστε τα ποσά και βγάλτε τα συμπεράσματά σας…..).

Κυριακή, 1 Ιανουαρίου 2017

Οι βωμολοχίες δεν συμβάλουν στην ανάπτυξη ενός ουσιαστικού διαλόγου. 


Η «Άνδρος της Ζωής μας», ως δημοκρατική δημοτική κίνηση όσο και ως ηλεκτρονικό μέσο κοινωνικής δικτύωσης, επιδιώκει τα μέλη της Ομάδας να σκέφτονται και να εκφράζονται ελεύθερα.
Δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι η Ομάδα αυτή θα συνεχίσει να αγωνίζεται έτσι ώστε ο καθένας μας -ανεξάρτητα από τα πιστεύω του- να μπορεί να καταθέτει ελεύθερα τις απόψεις του και να συμμετέχει σ΄ έναν συνεχή ανοικτό και γόνιμο διάλογο χωρίς καμία λογοκρισία και απειλή μπλοκαρίσματος.
Με μια όμως μοναδική και αδιαπραγμάτευτη προϋπόθεση: το περιεχόμενο των αναρτήσεων και των σχολίων να μην είναι υβριστικό, κακόηθες και συκοφαντικό, να σέβεται την αξιοπρέπεια του ατόμου και να μη δημιουργεί προβλήματα νομικής φύσεως ως προς την υποχρέωσή μας στη δημοσίευσή τους. Οι ύβρεις, οι απειλές και οι βωμολοχίες, ακόμα και μεθοδευμένες για να θίξουν την Ομάδα μας, δεν αποτελούν άποψη και δεν έχουν θέση στο δημοκρατικό διάλογο όπως αρμόζει στις αρχές και τις αξίες της «Άνδρος της Ζωής μας», και επομένως δεν θα γίνονται ανεκτές εφεξής και η ανάρτησή τους θα σταματά.
Ο καθένας, είτε γράφει με ψευδώνυμο, είτε με το όνομά του, κρίνεται από τα λεγόμενά του και από τις σκοπιμότητες που εξυπηρετεί.
Με αφορμή τα χθεσινά -απαράδεκτα υβριστικά και απειλητικά- σχόλια που αναρτήθηκαν στην Ομάδας μας «Άνδρος της Ζωής μας», περιμένουμε από τους συντάκτες αυτών να τα διαγράψουν άμεσα για να μην φέρουν εμάς στη δυσάρεστη θέση να το κάνουμε, καθόσον το επίπεδό τους δε συνάδει με το πνεύμα της Παράταξης μας. Άλλωστε, τέτοιου είδους χαρακτηρισμοί σε τίποτα δεν συμβάλλουν στον πολιτισμένο διάλογο που αναδεικνύει τα προβλήματα και δεν τα κουκουλώνει  και επιπλέον δεν ταιριάζει στο πολιτισμικό ήθος του νησιού μας.
Και να μη ξεχνάμε ότι σ’ αυτό τον μικρό τόπο γνωριζόμαστε πολύ καλά και ο καθένας έχει την πορεία του και την ιστορία του.